tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVI SE ZA STIPENDIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
tip Savjet

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

15.02.2017.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017.

Stipendije se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

  • stipendije za izvrsnost - studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na studijskom programu za koji se prijavljuju (400 stipendija)
  • stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) (40 stipendija)
  • stipendije uspješnim studentima sportašima (10 stipendija)
  • stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa (50 stipendija)

Na natječaj se može prijaviti samo u jednoj kategoriji, a prijave se primaju do 5. ožujka. Za objašnjenja se možeš obratiti na stipendije@unizg.hr ili na 01/4564 217.

Prijavi se