tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
STIPENDIJE GRADA DUBROVNIKA
tip Savjet

STIPENDIJE GRADA DUBROVNIKA

03.11.2017.

Grad Dubrovnik raspisao je natječaj za nekoliko vrsta stipendija za učenike i studente s prebivalištem u Dubrovniku.

Stipendije za nadarene studente

Nadarenim studentima bit će dodijeljene 22 stipendije – 10 u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva, 10 u području društvenih i humanističkih znanosti i 2 u umjetničkom području.

Stipendija za učenike i studente u deficitarnim zanimanjima

U ovoj kategoriji predviđene su 4 stipendije učenicima i 7 stipendija studentima. Za učenike se stipendije dodjeljuju za zanimanja – kuhar, konobar, elektrotehničar i vodoinstalater. Za studente se dodjeljuje za zanimanja – Magistar/ra matematike – nastavnički smjer, Magistar/fizike – nastavnički smjer, Magistar/ra biologije – nastavnički smjer, Magistar/ra kemije – nastavnički smjer, Magistar/ra informatike – nastavnički smjer, Magistar/ra edukacijske rehabilitacije, Doktor medicine.

Stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja

Dodjeljuje se 6 stipendija za učenike i 10 za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Stipendije učenicima i studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata

Za ovu stipendiju nije određen broj primatelja.

Sve detalje o pojedinoj stipendiji i prijave potraži niže na linku. Rok za prijavu je 14. studenog.

Prijavi se