tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
STUDIJ INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
tip Savjet

STUDIJ INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

03.05.2016.

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnoga vlasništva u akademskoj godini 2016./2017.

Prijave se primaju do 3. lipnja, a detaljne informacije o prijavi potražite ovdje.