tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
TKO KAŽE DA KAMPANJCI NEĆE STIĆI NAUČITI ZA ISPITE?
tip Savjet

TKO KAŽE DA KAMPANJCI NEĆE STIĆI NAUČITI ZA ISPITE?

01.12.2016.
  • Izračunaj koliko vremena imaš na raspolaganju te pri tome ne računaj put do faksa i čekanje ispita, jer je to vrijeme za ponavljanje
  • Podijeli gradivo na manje dijelove, a između dijelova napravi pauzu
  • Nakon što prođeš manji dio gradiva zapiši na papir objašnjanja onoga što ti nije bilo jasno kako to ne bi zaboravio
  • Osmisli si nagradu koja će ti biti motivacija za prolazak ispita :)