tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
UPIŠI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ „EKOINŽENJERSTVO“
tip Savjet

UPIŠI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ „EKOINŽENJERSTVO“

19.07.2018.

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Ekoinženjerstvo“ u akademskoj godini 2018./2019. za stjecanje akademskoga naziva SVEUČILIŠNI/SVEUČILIŠNA SPECIJALIST/SPECIJALISTICA EKOINŽENJERSTVA.

Pravo upisa imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga diplomskoga studija (ili četverogodišnjega sveučilišnoga dodiplomskoga studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkoga i biotehničkoga područja. Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

Prijavi treba priložiti:

  • ispunjen obrazac za prijavu
  • ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
  • životopis
  • prijepis svih ocjena sa studija
  • potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika

Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi. Prijave se podnose na propisanom obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Školarina za akademsku godinu 2018./2019. iznosi 8.000,00 kuna po semestru.

Za kandidate koji upisuju razlikovne kolegije troškovi školarine se uvećavaju za 4.000,00 kuna. Ukoliko troškove studija snosi poduzeće ili ustanova, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću Odluku o snošenju troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 31. kolovoza 2018.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(s naznakom za: EKOINŽENJERSTVO)
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Saznaj više