tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news

UVJETI KORIŠTENJA STRANICA

Dobro došli na web stranice www.tkokaze.hr!


Sadržaj ovih web stranica (tekstovi, grafički elementi, fotografije, videomaterijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja, njegove podloge), dizajn stranica i ostali elementi vlasništvo su Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva.
Banka čini podatke sadržane na ovim web stranicama dostupne javnosti isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala pouzdanost, korektnost, točnost i redovitost ažuriranja informacija objavljenih na ovim web stranicama.
Objavljene informacije smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, bez jamstva potpune točnosti i cjelovitosti u svako vrijeme. Banka, nadalje, pridržava pravo izmjene sadržaja objavljenih na ovim web stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave.


Suglasnost 
Informacije objavljene na ovim web stranicama posjetitelji stranica mogu koristiti za osobne nekomercijalne potrebe. Snimanje podataka i informacija, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji medij za pohranu podatka, kao i reproduciranje istih, njihovo emitiranje ili korištenje u trgovačke, komercijalne svrhe, nije dopušteno bez prethodnog pisanog pristanka Zagrebačke banke.
Informacije dostupne na web stranicama Banke ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste kao posjetitelj stranica (u daljnjem tekstu: Korisnik) suglasni kako ove stranice i Banku ne smatrate odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.
Bilo kojom od izloženih informacija Banka ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, podobnost iznijetih podataka, stavova i opisa za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za njihovu točnost, potpunost ili korisnost.Budući da su sadržaji web stranica Banke informativne naravi, za donošenje odluka o ugovaranju i korištenju određenih proizvoda i usluga predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati savjete posebno prilagođene konkretnoj situaciji i potrebi posjetitelja stranica (u daljnjem tekstu: Korisnika).


Zagrebačka banka d.d. ne jamči da su materijali sadržani na ovim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država u kojima bi njihov sadržaj bio zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.
Do zakonom predviđenih ograničenja Zagrebačka banka d.d. ne odgovara za bilo kakvu slučajnu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.


Prihvaćanje
Korištenjem web stranica Zagrebačke banke kao Korisnik prihvaćate pravne Uvjete korištenja i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Isključivo su hrvatski sudovi nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.
Korištenjem ovih web stranica Korisnik ujedno izjavljuje da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja te da kao ugovorna strana razumije i prihvaća Uvjete korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu.


U slučaju pitanja ili dvojbi u vezi s ovim dokumentom molimo da nam se javite na tkokaze@unicreditgroup.zaba.hr ili info@tkokaze.hr.