tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
Kad si mlad, misliš da će biti mnogo ljudi s kojima ćeš se na nekoj razini povezati. Tek kasnije shvatiš da se to događa samo nekoliko puta u životu